Jak wysoko unoszą się spaliny samochodowe?

Jak wysoko unoszą się spaliny samochodowe?

Ilość samochodów jeżdżących po polskich drogach stale rośnie. Wraz ze zwiększeniem ilości pojazdów, wzrasta także stopień zanieczyszczenia. Proces spalania paliwa, bez względu na to czy jest to benzyna czy olej napędowy, wiąże się z emisją do środowiska szkodliwych...
Spaliny samochodowe powstające z silników diesel

Spaliny samochodowe powstające z silników diesel

Szybki przyrost samochodów na świecie ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zwiększający się udział pojazdów z silnikiem Diesla zaznaczył się wzrostem stężeń szkodliwych substancji w atmosferze i wymusił konieczność podjęcia działań ograniczających tę szkodliwą...
Sposoby na zmniejszenie spalin samochodowych w mieście

Sposoby na zmniejszenie spalin samochodowych w mieście

Dynamiczny rozwój branży motoryzacyjnej niewątpliwie przyczynia się do rozwoju gospodarki. Niestety również znacząco oddziałuje na środowisko naturalne. Ilość spalin pochodzących z samochodów osobowych i innych środków transportu wciąż rośnie, a co więcej spaliny...