Szybki przyrost samochodów na świecie ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zwiększający się udział pojazdów z silnikiem Diesla zaznaczył się wzrostem stężeń szkodliwych substancji w atmosferze i wymusił konieczność podjęcia działań ograniczających tę szkodliwą emisję. Zagrożenie spalinami samochodowymi jest szczególnie wysokie w dużych miastach i w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych.

Jakie toksyczne związki emitują silniki diesla?

Spaliny silników diesla są to wieloskładnikowe mieszaniny kilkuset związków chemicznych, które powstają w wyniku spalania oleju napędowego. Te niepożądane produkty spalania wydzielają się do atmosfery w postaci gazów, oparów, jak również w postaci cząstek stałych. Na wielkość tych cząstek ma wpływ wiele czynników, m.in. zawartość siarki w paliwie, gęstość paliwa, liczba cetanowa. Najbardziej niebezpiecznymi produktami spalania w silnikach diesla są tlenki azotu oraz cząstki stałe. Dwutlenek azotu ma silnie trujące właściwości. Łączy się z hemoglobiną i może powodować podrażnienie błon śluzowych. Cząstki stałe natomiast mają możliwość łączenia się ze związkami siarki, azotu oraz ciężkich węglowodorów aromatycznych, przez co mogą w konsekwencji przyczyniać się do powstawania nowotworów.

Szkodliwe składniki spalin samochodowych: Silniki benzynowe (%) Silniki diesla (%)
Tlenek węgla 5,0 – 10,0 0,01 – 0,5
Tlenki azotu 0,0 – 0,8 0,002 – 0,5
Węglowodory 0,2 – 3,0 0 009 – 3,0
Aldehydy 0,0 – 0,2 0,001 – 0,009
Sadza 0,0 – 0,04 0,01 – 1,1
3,4 benzopiren do 15,0 do 10,0


Kiedy może wzrosnąć emisja toksycznych spalin w silnikach diesla?

Emisja toksycznych spalin wydobywających się z rury wydechowej samochodów o zapłonie samoczynnym może gwałtownie wzrosnąć na skutek:

 • niewłaściwej pracy wtryskiwaczy (zbyt niskie ciśnienie wtrysku, nieszczelność, zużycie),
 • zużytych elementów pompy wtryskowej,
 • zbyt dużej dawki paliwa,
 • pogorszenia się stanu technicznego (nadmierne zużyte cylindry, niewłaściwe luzy zaworowe).

Aby zapobiec nadmiernej emisji szkodliwych spalin w silnikach diesla, dokonuje się jego diagnozowania. Głównym sposobem diagnozowania silników o ZS jest pomiar zadymienia spalin.

spaliny samochodowe silnik diesel 1 Spaliny samochodowe powstające z silników diesel

Co oznacza kolor spalin w dieslu?

Czarny dym w dieslu

Nowoczesne diesle nie mają prawa “kopcić” na czarno. Click To TweetJedyna taka dopuszczalna sytuacja ma miejsce przy rozruchu silnika. Każda inna sytuacja oznacza, że w silniku jest za dużo sadzy. Przyczyną czarnego dymu może być:

 • usterka układu EGR,
 • zużyta turbosprężarka,
 • zużyty układ wtryskowy,
 • zanieczyszczony filtr powietrza.

Niebieski dym w dieslu

Niebieski dym wydobywający się z układu wydechowego to najprawdopodobniej oznaka tego, że spaliny mają w sobie pozostałości oleju silnikowego. Najczęściej może to być przyczyną:

 • zużytych pierścieni tłokowych,
 • nieszczelności turbosprężarki,
 • zasysania oleju przez odmę.

Biały dym w dieslu

Jeżeli biały dym pojawi się we wczesnej fazie rozgrzewania silnika, to nie jest to nic groźnego. Tymczasem, gdy silnik dymi na biało przez dłuższy czas, będzie to najprawdopodobniej oznaczać uszkodzoną uszczelkę pod głowicą lub samą głowicę.

Działania prowadzące do zmniejszenia toksyczności spalin w dieslach?

Zmniejszenie toksyczności spalin samochodowych może odbywać się na drodze udoskonalenia konstrukcji silników, zoptymalizowania przebiegu procesu spalania w tym obniżenia temperatury w komorze spalania. W tym procesie swój udział mają m.in. układy wtryskowe, zawory recyrkulacji spalin EGR, turbodoładowanie. Pozostałe układy, które mogą służyć zmniejszeniu toksyczności, znajdziemy w układzie wydechowym samochodu. Filtr cząstek stałych, który ma budowę zbliżoną do konwencjonalnego katalizatora, emituje szkodliwe cząstki stałe. Z tego względu konieczne jest okresowe czyszczenie filtra, co w filtrach bezobsługowych przebiega poprzez podniesienie temperatury spalin, a w konstrukcja typu FAP wymaga zastosowania specjalnego środka, który wspomaga dopalanie cząstek sadzy.

Zapisz się do naszego newslettera

Share This
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dozwolone normy emisji spalin samochodowych

Komisja Europejska narzuca coraz to bardziej rygorystyczne normy emisji spalin na producentów pojazdów. Dla każdego typu pojazdu normy te są...

Zamknij